Doświadczenie
 • 01.04.2021 – 30.06.2022– Po pierwsze aktywizacja (PDF)
 • 01.10.2020 – 31.12.2022 (z możliwością przedłużenia do 31.10.2023) – PrzeŁOM w życiu (PDF)
 • 01.09.2019 – 31.03.2021– Recepta na sukces (PDF)
 • 01.06.2014 – 31.10.2014– „Złotno radości – program integracji międzypokoleniowej” – współfinansowany ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytetu 2 Aktywne społeczeństwo, w formie wspierania realizacji zadania poprzez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę integracji międzypokoleniowej na Osiedlu Złotno w Łodzi, a w szczególności aktywizacji osób starszych i włączenia ich w działania na rzecz lokalnej społeczności.

  W ramach realizacji zadania przeszkolono animatorów lokalnych w metodach aktywizujących grupy wielopokoleniowe a obecnie jest organizowany cykl imprez integrujących społeczność lokalną. Na zakończenie zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna, dokumentująca przeprowadzone działania.

  Zadanie realizowane jest poprzez połączone działania trzech podmiotów: Fundacji Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej (FAZIS), Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń sp. z o.o. (OAZIS) i Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie.

  Kadra tych trzech instytucji została przeszkolona w metodach aktywizujących grupy wielopokoleniowe. Przeprowadzono 20 godzin warsztatów z użyciem metody Klanzy.

  Obecnie organizowany jest cykl imprez integrujących społeczność lokalną:
  • Festyn dla mieszkańców Złotna – Powitanie lata – na terenie ogrodu przy ul. Legnickiej 19/21 – przygotowany przez przeszkolonych animatorów program zawiera: zabawy integracyjne (Klanza), konkursy, grill/poczęstunek,
  • Spotkanie integracyjne – Co kto umie? – na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie – Filia nr 15
  • Złotno Spacerkiem – spacer z przewodnikiem po terenie Złotna – ciekawostki, konkursy, rozmowy z mieszkańcami, którzy znają historię Osiedla
  • Festyn dla mieszkańców Złotna – Pożegnanie lata – na terenie ogrodu przy nul. Legnickiej 19/21 – przygotowany przez przeszkolonych animatorów program będzie zawierał: zabawy integracyjne (Klanza), konkursy, poczęstunek, happening – robienie przetworów
  • Wystawa zdjęć dokumentujących działania podjęte w ramach zadania – na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie – Filia nr 15.
 • 2007r. - podjęliśmy współpracę z utworzonym przez Fundację Uwolnienie w Łodzi Centrum Integracji Społecznej w zakresie działań reintegracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, wpieraliśmy CIS w pracach o charakterze organizacyjnym i terapeutycznym. Realizacją tych działań zajmowali się wolontariusze fundacji.
 • 2006r. - przeszkoliliśmy grupę osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie prac porządkowych. Dzięki naszej współpracy z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. w Łodzi osoby te po ukończeniu kursu znalazły zatrudnienie przy sprzątaniu posesji na terenie Łodzi.
  Fundacja złożyła w partnerstwie z Fundacją Uwolnienie wniosek na konkurs ogłoszony w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jednak nie udało się nam pozyskać środków na realizację projektu.
 • 2005r. - grupa osób bezrobotnych została przeszkolona i podjęła pracę w charakterze asystentów osób zatrudnionych w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.. Osoby te wykonywały swoje obowiązki zawodowe poprzez wdrażanie w procedury nowozatrudnionych pracowników.
  Fundacja złożyła wniosek na konkurs ogłoszony w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jednak nie udało się nam pozyskać środków na realizację projektu.
 • 2004r. - Fundacja zaprosiła do współpracy pierwszych wolontariuszy, którzy zajęli się pozyskiwaniem funduszy poprzez pisanie wniosków o dotacje.