Kontakt

FAZIS
FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ul. Więckowskiego 29 lok.5
90-727 Łódź

Tel.
Fax.
E-mail:


Numer KRS Fundacji: 0000192048
Numer NIP Fundacji: 727-26-14-748
Numer rachunku bankowego: mBank SA,
rachunek nr 35 1140 1108 0000 2056 5000 1001