Kontakt

FAZIS
FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Ul. Więckowskiego 29 lok.5
90-727 Łódź

Tel. 42 633 93 36
Fax. 42 209 33 06
E-mail:


Numer KRS Fundacji: 0000192048
Numer NIP Fundacji: 727-26-14-748
Numer rachunku bankowego: BRE Bank S.A. Oddział Łódź,
rachunek nr 35 1140 1108 0000 2056 5000 1003